EQUIP ESCOLAR

 

El funcionament de l’escola es basa en el treball diari de l’Equip Pedagògic base i també en el de totes les persones que treballen als diferents àmbits de la cooperativa:

Direcció: Dani Mateos
Secretaria: Meritxell Genesias (tot el dia) i Isabel Rama (al matí)
Cuina: Susana Macho, Sílvia Segura i Montse Gómez
Monitors/es  Arnau (P3), Mireia (P4), Marina (P5), Mariana (1r), Eva (2n), 
de menjador: Helen (3r), Cristian (4t), Elena (5è) i Pau (6è)
Acolliment de matí: Meritxell Genesias i Berta Ferrer
Neteja: Empresa Neteges RONO
Manteniment: Lucía Vives

 

EQUIP PEDAGÒGIC [tornar a dalt]
Educació Infantil
P3 Queralt Mas i Andrea Plazas 
P4 Celina Trono i Berta Ferrer
P5 Carla Trullols i Neus Tantinyà
Educació Primària
1r Patrícia Suàrez
2n Roc Molina
Auxiliars de 1r i 2n Maria Martí i Berta Ferrer
3r Nadia Encinas
4t Miquel Rius
Auxiliar de 3r i 4t Berta Ferrer i Paula Llosa
David Silva
Paula Llosa i Dani Mateos
Auxiliar de 5è i 6è Paula Llosa
 
Anglès Primària Sergi Chueca
Anglès Parvulari Neus Tantinyà
Música Maria Martí
Escacs Patxi Molinas
Educació Física Miquel Rius i David Silva
Tecnologia Nadia Encinas
Biblioteca David Silva
Menjador Celina Trono i Berta Ferrer
Dept. Psicologia i Logopèdia Dani Mateos

 

CONSELL RECTOR [tornar a dalt]  

A més a més, l’equip de pares i mares que formen el Consell Rector de la cooperativa organitzen activitats extraescolars, gestionen l’administració de l’escola, representen el conjunt de famílies de l’escola i, juntament amb l’Equip Pedagògic, tenen cura de mantenir els principis del nostre projecte pedagògic. 
En l’actualitat, el Consell Rector està compost per:

 
Presidenta Meritxell Barrera  
Vicepresident Dani Mateos  
Tresorer Raul Mateos  
Secretari Jose Zaidín                                    
Vocals Eva Casademont  
  Jaime González  
  Isa Rama  
  Nàdia Monrós  
  Cristina Bernabé  
  Vanessa Teixidor  
  Susana Ledo  
Comissions de treball:  
Econòmica  
Verda  
Ajuts a les Famílies  
Manteniment  
Tecnològica  
Instagram  
Extraescolars  
Activitats Familiars  
MAF  
Pàgina Web  
Diables