EQUIP ESCOLAR

 

El funcionament de l’escola es basa en el treball diari de l’Equip Pedagògic base i també en el de totes les persones que treballen als diferents àmbits de la cooperativa:

Direcció: Jaime González
Secretaria: Meritxell Genesias (tot el dia) i Isabel Rama (al matí)
Cuina: Susana Macho, Sílvia Segura i Montse Gómez
Monitors/es  Mariana (P3), Marina (P4), Ivan (P5), Rita (1r), Eva (2n), 
de menjador: Èlida (3r), Clara (4t), Carolina (5è), Lucía (6è), Assie (reforç)
Acolliment de matí: Meritxell Genesies i Marina Calcagno
Neteja Parvulari: Esther Fernández i Guadalupe Trevejo
Neteja Primària: Esther Fernández i Ferran Descarrega
Manteniment: Ferran Descarrega

 

EQUIP PEDAGÒGIC [tornar a dalt]
Educació Infantil
P3 Anna Prat i Queralt Mas
P4 Celina Trono i Andrea Plazas
P5 Carla Trullols i Silvia Bonilla
Anglès Parvulari Silvia Bonilla
Educació Primària
1r Assumpta Foix
2n Roc Molina
Auxiliars de 1r i 2n Antònia Deulofeu i Maria Valles
3r Dani Mateos
4t Miquel Rius
Auxiliars de 3r i 4t Antònia Deulofeu i Èlida Marcos
David Silva
Amada Candelas i Jaime González
Auxiliar de 5è i 6è Amada Candelas
 
Anglès Sergi Chueca
Música Maria Valles
Escacs Patxi Molinas
Educació Física Miquel Rius i David Silva
TIC Dani Mateos
Biblioteca David Silva
Menjador Maria Valles
Dept. Psicologia i Logopèdia Jaime González

 

CONSELL RECTOR [tornar a dalt]

A més a més, l’equip de pares i mares que formen el Consell Rector de la cooperativa organitzen activitats extraescolars, gestionen l’administració de l’escola, representen el conjunt de famílies de l’escola i, juntament amb l’Equip Pedagògic, tenen cura de mantenir els principis del nostre projecte pedagògic. 
En l’actualitat, el Consell Rector està compost per:

Presidenta Tatiana Soler
Vicepresident Dani Mateos
Tresorer Toni Marín
Secretari Jose Zaidín                                  
  Núria Roglans
  Jaime González
  Isa Rama
Vocals Irene Elorza
  Cristina Bernabé
  Laura Callau
  Gemma Zamora
Comissions de treball:
Econòmica
Verda
Ajuts a les Famílies
Manteniment
TIC
Magotroc
Extraescolars
MAF
Diables