Els tallers

La invasió de la tecnologia digital ha canviat, de manera irreversible, el model educatiu.

El passat dia 10 va tenir lloc un taller de salut dedicat a les vacunes.

El dijous 22 de novembre vam realitzar un nou taller de psicologia, a càrrec de Jaime González, psicòleg de l’Escola Magòria.

En massa ocasions, els nens i nenes amb DEA (dificultats específiques d'aprenentatge) no troben solució als seus problemes perquè l'entorn escolar

L’adaptació és un procés evolutiu que ens permet oferir respostes adequades a cada situació i que resulta imprescindible, especialment en la infànc

La nutrició infantil és un dels pilars en els quals s’assenta el correcte desenvolupament dels nens i nenes.

En aquesta ocasió vam prestar especial atenció a com es gestiona la tecnologia en l’àmbit familiar, i quin tipus de resposta és obligada davant un

El passat 28 de febrer va tenir lloc a l’escola un tan rigorós com emotiu taller sobre la transsexualitat a la infància.

COM ABORDAR LES PORS A LA INFÀNCIA

La por és una emoció saludable, que ens alerta sobre possibles perills a fi d'evitar- los.

Pàgines