Els residus

Hem treballat el món dels residus. Primer vam veure com els humans hem anat generant cada vegada més residus al llarg de la història. Això ja no es pot sostenir!

El naixement de l’ús racional dels residus ens vam portar a treballar a favor de les tres R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar. Més endavant va aparèixer la quarta R, Repensar: com ho podem fer millor?

Vam visitar el Punt Verd, vam analitzar els residus que generem a les nostres cases... Fins i tot vam construir joguines a partir de residus domèstics. Qui hi vol jugar?