De vacances amb...

Tota la classe va fer uns titelles amb creativitat. Aquests titelles van explicar les nostres vacances.

Martí

El Dani ens va muntar un teatret perquè només es veiés el titella.

Gabriel

El personatge que vam crear per explicar les nostres vacances podia ser un animal, nosaltres mateixos, una altra persona, un objecte...

Kira

Al final, dos nens havien d’explicar l’estiu de dues altres persones.

Gabriel