Handbol

Durant aquest primer mes d’escola, a l’hora d’Educació física, hem estat practicant l’handbol. A les primeres cinc sessions vam entrenar i practicar diferents aspectes de l’handbol, i durant les tres últimes vam fer partits per posar en pràctica tot el que havíem après durant els dies d’entrenament.