Les botigues

Hem fet els nostres propis bitllets. Amb pintura hem estampat els números de l‘1 al 5 i P5 els ha retallat. Així, quan toca fer matemàtiques amb mig grup, juguem a fer de botiguers.

Mitjançant el joc els nens fan càlculs i resolen els petits problemes que sorgeixen. Si tenen dificultats poden demanar ajuda a la mestra, o bé als seus companys. És una activitat de la vida quotidiana i els pot servir per després parar més atenció a la vida real.