Les mines de Gavà

Divendres 17 d’octubre el curs de sisè va visitar les mines prehistòriques de Gavà. Es tracta d’una mina de variscita (una pedra semipreciosa de gran valor en l’antiguitat) que va ser explotada durant 1.000 anys i que actualment s’ha convertit en un dels monuments neolítics més importants d’Europa.

A més a més, el grup va realitzar un taller de joieria prehistòrica en el qual cada nen i nena es va confeccionar, utilitzant tècniques del neolític, un penjoll semblant als que elaboraven antigament.

Extraordinària visita!