Activitats extraescolars 2014-2015

Les activitats extraescolars comencen al mes d'octubre i s'acaben al  juny. Per tant, es giraran nou rebuts durant tot el curs escolar.  Si una activitat extraescolar cau enmig d'un pont, de les colònies, les vacances de Nadal i Setmana Santa, lògicament queda anul·lada i la quota ja recull aquesta incidència. Passa  el mateix amb la setmana prèvia a l'Exposició de Nadal, ja que s'ocupen tots els espais de l'escola.

 

Altes i baixes

Una baixa a una activitat extraescolar ha de ser notificada a Secretaria i a les mares i pares responsables abans  del dia 15 de cada mes; altrament, es passarà a cobrar el rebut.

 

Si es dóna el cas que un nen o nena s'incorpora a una activitat  extraescolar un cop començat el curs escolar, s'ha de  comunicar al mestre de l'activitat i a les mares i pares responsables.

 

Per fer les activitats que es proposen es necessita un nombre mínim de nens/es.
Aquestes són les activitats gestionades per l’escola. Als plafons d’informació de Parvulari i Primària, hi trobareu altres propostes d'activitats extraescolars que es fan al nostre barri i que us poden interessar.