Pla d'obertura de centre

Mesures concretes per a la tornada voluntària a l’escola durant el mes de juny

Seguint les instruccions facilitades pel Departament d’Educació, us expliquem les mesures que haurem de mantenir per a aquelles famílies que vulgueu venir a l’escola en aquesta recta final de curs.

Abans d’entrar en detall, volem recordar-vos que el curs acabarà de manera telemàtica en tots els cursos i que la tornada a l’escola durant aquest juny és del tot voluntària.

També volem recalcar que totes les mesures establertes seran aplicables a partir que s’instauri la fase 2 de desescalada. En principi, a Barcelona, està previst que arribi el dilluns 8 de juny.

Us detallem tot seguit els serveis que ha dissenyat el Departament d’Educació. Per tal de sol·licitar qualsevol dels serveis, cal comunicar-ho al/a la tutor/a corresponent fins al divendres 5 de juny (inclòs).

I, en tots els casos, caldrà mantenir la distància de seguretat establerta de 2 metres  per persona, 4 metres quadrats per nen/a. L’ús de la mascareta només és indicat, no obligat, si es garanteix el distanciament i la ventilació de l’espai.

Si no podeu imprimir el document de responsabilitat, us en lliurarem un exemplar en paper a l’escola.

ACOLLIDA PER A NENS/ES DE PARVULARI

L’horari serà de 9 a 12.30 h i caldrà garantir un grup estable de nens i nenes.

Aquelles famílies que us acolliu a aquesta opció, heu de saber que mantindrem el mateix grup durant tots els dies de servei (no tenim previst incorporar estades puntuals a l’escola), per tal de garantir el control sanitari corresponent. És a dir, qui demani aquest servei serà aplicable des del primer dia de la fase 2 fins al divendres 19 de juny, últim dia d’escola. No hi entraran nens/es de manera esporàdica, sinó que seran grups estables.

Seguint les recomanacions sanitàries, acollirem els nens i nenes en espais diàfans, sense taules i cadires. Cal que cada nen/a porti les seves joguines de casa i que les torni cada dia a casa per a la corresponent desinfecció.

No podem garantir la presència de la mestra tutora, però estaran acompanyats/des per mestres de Parvulari.

En cas que vingui un grup molt reduït de nens/es, podem ajuntar nens i nenes de P3, P4 i P5, sempre mantenint la ràtio establerta (8 nens/es per a P3 i 10 per a P4 i P5).

De moment, han demanat servei d’acollida 4 famílies.

Les persones que acompanyen el/la nen/a no podran entrar a l’escola. Rebrem cada nen/a a la porta de l’escola i la recollida també serà a la porta, de manera esglaonada.

Adjuntem el document específic facilitat pel Departament que cal omplir per poder  venir a l’escola a fer ús del servei d’acollida per a nens/es de Parvulari.

ACCIONS TUTORIALS PER A TOTS ELS CURSOS

Aquelles famílies que vulgueu parlar amb el vostre tutor/a, o bé que el tutor/a us ho demani, haureu de concretar dia i hora de la trobada. Les trobades seran puntuals i d’un màxim de 30 minuts. Es pot considerar una trobada de mestre/a amb nen/a, o també una trobada de mestre/a amb el/la tutor/a de cada nen/a, però només hi podrà assistir una persona tutora i/o acompanyant.

Només es podrà entrar a l’escola si es concerta una trobada amb el tutor/a. En qualsevol altre cas, els/les acompanyants es quedaran a la porta de l’escola.

Adjuntem el document facilitat pel Departament que cal omplir per venir a l’escola.

COMIAT D’ETAPA AMB ALUMNES DE SISÈ

Els cotutors de sisè es posaran en contacte amb les famílies de sisè per concretar la trobada a l’escola.

Seguint les directrius del Departament d’Educació, es farà en dos grups de 13 alumnes com a màxim. Si bé aquesta activitat també és voluntària, animem les famílies a garantir el final d’etapa que ens permet l’estat d’alarma.

Adjuntem el document facilitat pel Departament que cal omplir per venir a l’escola, que és el mateix que el que cal omplir per assistir a alguna de les accions tutorials.

INFORME DE TRIMESTRE I RESUM DEL CURS

Com us vam anunciar, totes les famílies rebreu dos documents:

resum del curs: el/la tutor/a fa una anàlisi del grup i la seva evolució en aquest curs tan excepcional,
informe individual: amb la valoració de tutors/es i especialistes sobre l’evolució del vostre fill/a, especialment al segon trimestre, i amb apunts del que hem pogut viure aquest tercer trimestre confinat.

Enguany enviarem els dos documents per correu electrònic.

MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Abans i durant el període de tornada voluntària a l’escola durant el mes de juny, cada tarda es garantirà una neteja minuciosa dels espais utilitzats i la desinfecció corresponent. Cada dia deixarem els espais preparats per a l’endemà.

Tots els espais que utilitzem estaran degudament ventilats durant tota la jornada.

Disposarem de gel hidroalcohòlic per tal de fer neteja de mans de manera freqüent.

Els/les mestres i tot el personal de l’escola portarem mascareta.

TANCAMENT DEL CURS

Com ja vam anunciar en el comunicat anterior, cada mestre/a està elaborant una sèrie d’activitats telemàtiques que ajudin nens i nenes a entendre que el curs s’ha acabat i valorar el camí recorregut. Evidentment, parlem d’edats molt diferents i, per tant, les propostes varien en funció del curs. Però totes busquen el mateix objectiu: acabar el curs, tot i que (malauradament) de manera telemàtica. A mesura que s’apropi el 19 de juny, anireu rebent propostes concretes per part dels i de les mestres, a través dels canals que ja tenim establerts, sobretot el correu electrònic.

En cas que alguna família vulgui venir a l’escola, sigui per a l’acollida a Parvulari, l’acció tutorial a qualsevol curs o el comiat d’etapa pel grup de sisè, cal que ho comuniqui al vostre tutor/a.

MATERIAL DE CADA NEN/A

Quan tornem al setembre, cada nen/a recollirà allò que es va quedar a l’escola i farem l’àlbum corresponent al curs que ara finalitzem.

No cal dir que aquesta no és la manera com volíem gaudir i encara menys acabar el curs, però ens trobem en una situació excepcional que ens obliga a prendre mesures excepcionals. Només desitgem arrencar el proper curs de la millor manera.

Com hem anat dient a cada comunicat, estem oberts/es a rebre les vostres consideracions, d’una manera constructiva, per ajudar a tirar endavant en aquesta situació excepcional.

 

Per a qualsevol cosa, podeu contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic.

Per a qüestions pedagògiques en general, primaria@magoria.org

Per a qüestions de cada curs, nom del/de la mestre/a.magoria@gmail.com

I per a qüestions administratives, administracio@magoria.org

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i complicitat. Seguirem en contacte.

 

Equip Pedagògic

Barcelona, 2 de juny de 2020