Fundació Pare Manel

Durant la darrera setmana de maig es va portar a terme una recollida d’aliments i roba per a les persones més desfavorides a través de la Fundació Pare Manel. Esperem que, igual que amb l’ONGD Alkaria per escolaritzar nens a les zones rurals del Marroc, sigui l’inici d’una fructífera relació a més a més d’educativa i formativa per als nens i nenes de l’escola.
Recordem que, tant a l’ONGD Alkaria com a la Fundació Pare Manel, s’hi pot col·laborar en qualitat de voluntaris.